The Friendly Society

Nederlandse website met een gezonde kritische houding over massa media, politiek en politiek beleid. De auteur achter deze website spant zich in voor waarheid, openheid en recht. Daarover zegt hij dit:

Met deze website wil ik een nieuw recht op de kaart zetten en een wereldwijde beweging lanceren die streeft naar vrijheid van regering. Net zo goed als mensen het recht hebben op vrijheid van religie en vrijheid van opinie, zouden zij het recht moeten hebben om te kiezen onder welk soort regering zij willen leven.

Ik denk dat erkenning van dit recht op termijn zou leiden tot een wereld van wat ik noem “friendly societies” – vrijwillige, en dus vriendelijke, samenlevingen. In plaats van de 200 almachtige staten die nu de wereld bezitten, wordt de wereld gedeeld door duizenden kleinere samenlevingen. Macht maakt plaats voor samenwerking en tolerantie. In plaats van machthebbers en onderdanen, zijn er alleen burgers met gelijke rechten. Mensen zouden in staat zijn om samen hun leven vorm te geven op basis van consensus, vrij van uitbuiting, repressie en oorlog.

In mijn boek-in-wording – Freedom of Government – the New Human Right – ga ik hier in meer detail op in. Ook in mijn Nederlandstalige boek uit 2017, De Staat Voorbij, vind je al veel van mijn ideeën over de staat

thefriendlysociety.nl