Massamedia is Mindcontrol

Adolf Hitler en Hermen Goring in 1943 in Berlijn
Adolf Hitler en Hermen Goring in 1943 in Berlijn

2 februari 2021

Enkele grote globalistische entiteiten (eigenaren van de grote corporaties uit onder meer de bank,- en farmaceutische branche) mennen de aarde en de wereldbevolking alsof het om vee gaat waar ze alle rechten op menen te bezitten en alles mee denken te mogen doen wat ze in hun hoofd halen. De gehele aarde is voor hen een speeltuin inclusief alles wat er op leeft. Een spel wat al sinds eeuwen wordt gespeeld en zijn oorsprong lang geleden al vond in koningshuizen, goudsmederijen (de voorgangers van het bankwezen) en kerkinstellingen, die allemaal met elkaar samenwerk(t)en aan controle op het volk en vergaande centralisatie van macht. Diepe infiltratie op keyposities in het politieke systeem, samen met vergaande belangenverstrengelingen met het bedrijfsleven zijn hierin steeds belangrijke strategische kernactiviteiten geweest. In onze tijd is het bedrijf ‘World Economic Forum LLC’ strategisch gezien de centrale macht die 90% van alle leidinggevende politici volledig ingekapseld heeft en de politieke arena en besluitvorming daarmee feitelijk heeft overgenomen zonder dat het volk er ook maar enig benul van heeft. Het plaatsen van een kruisje in en stemhokje is dan ook een toneelstuk om ons te laten geloven dat het volk invloed heeft op het beleid van ‘hogerhand’.

Een zeer belangrijk strategische kernactiviteit om de macht over de bevolking te verkrijgen is de controle van de massamedia. Via het bezit en de controle over massamedia bepaal je wat het volk denkt en vorm je de perceptie. De grote bekende mainstream media kanalen zijn (internationaal) voor 99% in handen van de globalisten. Ze vormen het ideale instrument (beter gezegd ‘wapentuig”) om aan ‘mindcontrol’ en perceptie-sturing te doen. Politiek beleid en plannen (structureel ten faveure van hun eigen verborgen agenda) drukken ze zo al jaren door op het volk zonder dat er veel weerstand komt. Met valse informatie en vertekend nieuws wordt de bevolking misleid en zelfs keihard voorgelogen. Desondanks is het vertrouwen van het publiek in de bekende media ongekend hoog: “alles wat de massamedia te vertellen heeft moet toch kloppen?” is wat je vaak hoort. Als de hele bevolking zich informeert zal het wel in orde zijn. Mensen verzinnen heel veel redenen om maar niet te hoeven twijfelen aan de juistheid van de berichtgeving via de bekende media kanalen.

Maar ondertussen vormt de mainstream media het verkapte wapentuig van de wereldmachten. Het medialandschap lijkt divers en verschillend, maar wie de bedrijfsstructuren onderzoekt ziet dat slechts een handjevol aandeelhouders het gehele media-apparaat aansturen vanuit raden van bestuur en trekpoppen die goedbetaald oen wat ze gevraagd word. Wie de media leugens doorziet en dat openlijk ventileert op alternatieve kanalen en/of via social media wordt in deze media geframed als een gevaar voor anderen en voor gek, racist, of extremist uitgemaakt. Omdat niemand zulke labels op zich geplakt wil zien, wordt zo elk tegengeluid – strategisch – de kop ingedrukt. De bevolking keert zich zo zelfs tegen het kleine kritische deel die juist aan waarheidsvinding doet

Omdat tegengeluid geen podium krijgt in de bekende en ‘vertrouwde’ massamedia en de kanalen waar wél podium wordt gegeven te onbekend zijn, is tegengeluid altijd slecht hoorbaar. Tegengeluid heeft het altijd vreselijk moeilijk om mensen in brede lagen van de bevolking te bereiken. De massamedia trekt een kordon op en strooit vootrdurend met zand.

In corona tijd zien we de strategische rol van Massamedia als strategisch wapentuig sterker afgetekend dan ooit. De leugens en propagandistische toon vallen zo ontzettend op. Is het Coronabeleid bedoeld om ons gezond te houden? Als je goedgelovig afgaat op de berichtgeving vanuit de massamedia (en de politiek) zou je de vraag willen beantwoorden met “JA”. Maar als je je gezond verstand gebruikt, feiten met elkaar verbind en kijkt wat er zich voor je ogen afspeelt moet je de andere conclusie trekken; “Nee, dit gaat niet over volksgezondheid. Het gaat over manipulatieve machtsverschuiving en centralisatie van macht en controle. Het virusthema wordt ingezet om mensen te bespelen en te sturen via angst.

Vanwege gebrek aan inzicht bij het grootste deel van de bevolking – van wat er zich achter de gordijnen werkelijk allemaal afspeelt – neemt de polarisatie in onze samenleving neemt snel toe. Als het volk elkaar gaat bevechten en bekritiseren neemt ook de chaos toe. Het is allemaal onderdeel van een zorgvuldig uitgewerkt plan van de elite groepen. De corona maatregelen van de overheden hebben in dit plan een plaats en hebben dan ook niets te maken met volksgezondheid te maken, maar zijn puur bedoeld om te laten gebeuren wat er nu steeds vaker gebeurd: het totaal stukgaan van de horeca, MKB en kleinbedrijf en eigenlijk alle zelfstandigen. Als alle kleine, middelgrote ondernemers en hun ondernemingen volledig stuk zijn zullen de grote miljardairs in de failliete puinhopen de krenten uit de pap halen en onder elkaar verdelen. Allemaal voor een prikje in bezit

Resultaat: alles is dan in handen van een paar grote globalisten en multinationals die vervolgens als enige leverancier zijn van alle producten en diensten. De gehele supply-chain kan dan worden gecontroleerd én gemanipuleerd. De elite groepen beheersen -al heel veel langer – ook al het financiële systeem volledig. Optimale macht en controle in alle uithoeken van ons bestaan ligt binnenkort bij enkele miljardairs. Daar kan natuurlijk niets goeds van komen.

Zelfstandigen zijn straks allemaal verdwenen en stukgemaakt door de maatregelen. Staatsbedrijven en globalisten hebben dan alles in handen, en de bevolking is verworden tot slaafs vee dat niets anders meer mag en/of kan doen dan wat de globalisten voor ons op het menu zetten. Het recht op zelfbeschikking moet het volk worden ontzegd. Op basis van maatregelen wordt iedereen verplicht zich aan het controlesysteem van de globalisten te koppelen. Geen vaccins zoals we van vroeger gewend zijn, maar chips in je lichaam die je lichamelijke en geestelijke gesteldheid permanent beïnvloeden. De globalisten neem geen volk of land meer in bezit maar nemen elk individueel lichaam feitelijk over. dat is wat ze van plan zijn. Voor wie het boek COVID-19:THE GREAT RESET” uit heft kan zich verder verdiepen in AGENDA 2030. Daar staat alles in een tijdlijn verpakt en tegen 2030 moet de wereld zijn gewijzigd naar het beeld van de elite groepen van het stakeholder kartel bedrijf World Economic Forum LLC

Corona, gaat het ooit stoppen?

Hoe ziet onze toekomst eruit volgens de plannen van de globalisten? Je kunt het allemaal lezen in het boek “COVID-19:THE GREAT RESET” van Klaus Schwab. Vanuit hun elitaire troon bekeken vinden ze het prachtig, maar vanuit een menselijk humaan perspectief is het ronduit duivels. De plannen dienen de bevolking op geen enkele manier. De dwingende maatregelen om iedereen te vaccineren tegen Corona spreken ook voor zich. Covid-19 heeft een IFR van slechts 0,23% en staat daarmee gelijk aan een stevige griep. Mutaties van virussen zijn altijd minder dodelijk (wetenschappelijk vastgesteld) dus elke mutatie van een Coranavirus heeft dan per saldo een IFR van 0,20 of zelfs nog lager wat het tot een gewone griep maakt. Daarbij is ook bekend dat vaccins tegen virussen nooit effectief zijn vanwege de mutaties. Zelfs de jaarlijkse griepprikken die ouderen worden aangeboden (of beter gezegd door de huisartsen worden opgedrongen vanwege het feit dan huisartsen bonussen ontvangen voor het aan de man brengen van griepprikken) blijken in het beste geval maar bij 50% van de mensen effectief te zijn. En in bepaalde jaren is het slechts 10% effectief. Dit gaat altijd over ouderen en nooit over mensen in het werkzame deel van de bevolking en jongeren, dus waarom nu ineens heel de wereld (inclusief kinderen en baby’s) gevaccineerd moet worden kan met niets anders te maken hebben dan doelen buiten de gezondheid van mensen om. De bevolking wordt al heel lang misleid door hun overheden samen met de financiële machten en de farmaceutische industrie die allemaal onder één hoedje opereren, dus waarom dat in dit geval van Corona dan anders zou zijn? 1 +1 is 2.

Zonder dat er echt weerstand van de bevolking komt – zullen steeds verdergaande Corona maatregelen een blijvend onderdeel van de samenleving zijn. De chaos die de corona maatregelen veroorzaakt zal de basis vormen waarop de maatschappij wordt omgevormd naar een ander model; een model zoals globalisten het willen. Verdere verstikking en inperking van vrijheden is de normaliteit zodat wij, de bevolking geen kant meer op kan. Zo mag je bijvoorbeeld alleen nog met meerdere jaarlijkse vaccinaties in je gezonde lijf (!) ergens naar binnen (in een staats-restaurant, staats-sportschool o.i.d. wel te verstaan). De grens over of verder van je huis dan 25 km kan alleen als je gevaccineerd bent. Familie bezoek is verboden, tenzij je gevaccineerd bent. etc etc.

Je kunt je direct gaan afvragen waar al die vaccinatie programma’s (ingepland al vanaf 2015) voor nodig zijn? Is dat om ons gezond te houden? De vraag stellen is het antwoord geven’ “nee, absoluut niet!”. Zouden de aan ons opgedrongen injecties hetzelfde doel hebben als de vaccins tegen de waterpokken van 60 jaar geleden? Zou het kunnen dat de bio en nanotechnologie ontwikkelingen van de laatste 25 jaar een sprong hebben gemaakt waardoor er (sciencefiction-achtige) mogelijkheden zijn met vaccins die 60 jaar geleden ondenkbaar waren? Misschien de vraag beantwoorden met het stellen van een andere vraag. Is de bakelieten telefoon van 60 jaar geleden hetzelfde als de telefoon van nu die we allemaal op zak hebben? Of hebben de ontwikkelingen op nanotechnologie gebied van de laatste 20 jaar de telefoon tot iets totaal anders gemaakt dan waar we hem vroeger van kennen? Exact. Je hebt het antwoord.

Het bedrijf als Neuralink van Elon Musk heeft de techniek om nano chips in het menselijke brein te plaatsen waarmee invloed kan worden uitgeoefend op hersenactiviteit, hersenactiviteit wordt uitgelezen en in een digitaal systeem wordt opgeslagen. De globalisten hebben ongekend veel kennis en techniek in bezit waar het volk totaal onbekend mee is. Wie denkt dat elke nieuwe belangrijke technologische ontwikkeling breeduit aan het volk wordt doorgecommuniceerd (via de massa media van de globalisten) leeft in een totale waan. Strategisch gezien zou het zeer dom zijn om al je kaarten uit te spelen en inzichtelijk te maken aan concurrentie en de bevolking. Geen enkel bedrijf zou zo’n strategische fout maken

Complotten, waar hebben we het over?

Hoewel we leven in een tijd waarin het woord “complot” haar ware betekenis lijkt te verliezen door de context waarin dat woord wordt gebruikt door de mainstream media laat dan onverlet dat complotten gewoon bestaan. Blijf ook hier bij de feiten; een complot is niets meer en niets minder dan een plan, een samenwerking tussen verschillende partijen die hun doelen niet openlijk delen met diegene waarop de plannen betrekking hebben. Dat complot gedachtes altijd op fantasie zijn gebaseerd is dan ook te ridicuul voor woorden. De hele wereld is een kluwe van grote en kleine complotten. Voorbeeld van een klein complot; pappa en mamma gaan beiden Sinterklaas vieren en Pappa is Sinterklaas, mamma is zwarte piet. Ze zijn goed geschminkt en doen hun bezoek op de school van hun kinderen. De hele klas denkt dat dit echt Sinterklaas en Zwarte piet zijn; alleen de juffen weten wat er echt aan de hand is. De kinderen worden toch echt gefopt. Een mooi voorbeeld van een leuk complot, maar er zijn helaas ook complotten die niet leuk zijn en een andere omvang hebben. Agenda 2030 van het bedrijf World Economic Forum LLC is een mooi voorbeeld van zo’n serieus complot; een plan om de menselijkheid in de samenleving af te breken tot volslagen inhumane proporties. Het recht op zelfbeschikking en natuurlijk mens mogen zijn wordt hiermee misschien wel voorgoed opzijgezet.

Je kunt je gaan afvragen: wat is het leven nog waard als je geen recht meer hebt op zelfbeschikking? Wat is de kwaliteit van het leven als je niets meer te zeggen hebt over wat je doet en geen bewegingsruimte meer hebt. Kun je niet beter het risico nemen dat een virus rondwaart die enkele ouderen mensen aan het einde van hun leven enkele maanden eerder laat overlijden? Is dat de prijs die we met zijn allen dan niet willen betalen? Of fopt de overheid ons door ons te laten geloven dat we het allemaal samen, en voor elkaar doen? Ik denk dat wanneer je de 75-plussers zelf zou vragen wat hun keuze zou zijn kon het best eens als uitkomst hebben “gooi de maatschappij alsjeblieft open en laat de mensen leven”. En dan is het ook nog misschien zelfs een zegen dat een virus gewoon kans krijgt. Een virus kan mensen na een voltooid leven helpen met het laatste zetje om dood te gaan. Dat kan een zegen zijn zelfs. De maatregelen zijn in alle gevallen een regelrechte hel, en wel voor iedereen