World Economic Forum LLC

15 September 2020

Wie is Klaus Schwab?
99% van de bevolking weet niet wie hij is. In alle bekende media (wereldwijd) en opleidingen is hij stelselmatig nooit vernoemd (dat roept vragen op over wie de media bezit, controleert en aanstuurt). Klaus Schwab heeft, met zijn achterban al decennialang ongekend veel macht en invloed over (inter)nationale politieke leiders. Het politieke beleid dat over de westerse bevolking wordt uitgerold komt dan ook vrijwel volledig uit de hoed van Klaus Schwab en consorten. Dit gebeurt zonder medeweten van (laat staan met instemming) van de bevolking

Klaus Schwab praat bevlogen over zijn idealen en schrijft er veel boeken over. In zijn boeken beschrijft hij de maatschappij als een asset, een bezit van bedrijven. De wereld als ‘stakeholder society’; een samenleving in bezit en onder controle van aandeelhouders. Klaus en zijn achterban (de rijkste families op aarde, ook wel de global-elites of Kabal genoemd)) behandelen de maatschappij en de wereld als geheel als bedrijfsbezit waarmee moet worden omgegaan als een onderdeel op de bedrijfsbalans. Een asset waarmee je mag doen wat je wilt. Althans, zo zien zij dat

Eeuwenoude elitaire families (o.a. Rockefeller, Rotschild, Soros & Gates) zijn als sinds mensenheugenis uit op het uitbreiden van hun supermacht. Ze dromen van totalitaire controle over de mensheid. Via hun investeringsfondsen Blackrock Investments LLC en Vanguard LLC zijn ze al een heel end op weg. Deze investeringsfondsen zijn de 2 grootste op aarde en bezitten gemiddeld zo’n 85 % van de aandelen van alle grote corporaties wereldwijd. Deze fondsen hebben onbeperkt de beschikking over geld om bedrijfsaankopen te doen op de internationale beurzen. Via hun eigen bedrijven zoals ECB en de Federal Reserve (dit zijn ook bedrijven die toebehoren aan de globalistische elite) wordt geld gecreëerd op het moment dat er aandelen worden gekocht. Wat ze aan geld nodig hebben printen ze ‘op maat’

In 1970 richtte Klaus Schwab het World Economic Forum LLC (afgekort WEF) op. Het is een Limited Liability Corporation., een soort kartel bedrijf met met vooral monopolistische doelen. Het WEF is géén politiek orgaan maar een puur private onderneming waar Klaus tot op de dag van vandaag al meer dan 50 jaar de scepter zwaait. De Schwab familie had eerder al nauwe banden en samenwerking met nazi-Duitsland; in het Engelstalige artikel van “UnlimitedHangout.com” vind je uitgebreide informatie over de Schwab dynasty

De nationale politiek is voor de bevolking de hoogst zíchtbare macht. Denken dat het de hoogste macht is is de gangbare misvatting die is ontstaan door onjuiste informatie via de media en opleidingen (waarbij belangrijke informatie en feiten bewust uit lesmateriaal zijn weggelaten). Achter het gordijn van de ‘democratie’ wordt er zo al heel lang (inter)nationaal beleid gevoerd en uitgerold zonder enig democratisch gedachtegoed. Integendeel zelfs

Politici bewonderen Klaus Schwab en zijn onder de indruk van zijn invloed. Ze komen graag in Davos, Zwitserland waar elk jaar in februari het groots opgezette World Economic Forum symposium plaatsvind. Politici laven zich aan de elitaire grootse sfeer die er heerst. Miljardairs. CEO’S van de globale corporaties (Big-Tech, Big Pharma etc) zijn aanwezig en zelfs de paus wordt elk jaar uitgenodigd. Het is groots en meeslepend. Hier wil je als politicus bij zijn; je voelt je vereert als je (weer) bent uitgenodigd. Geregeld komen er (riant betaald) bekende artiesten optreden, zoals onder meer Lady Gaga, Rihanna etc. Maar ook acteurs als Leonardo di Caprio worden uitgenodigd om een toespraak te geven. Deze mensen helpen mee in de overtuiging dat het bedrijf World Economic Forum LLC “the place to be” is, en als wereldregering toch echt de toon zet. Elke politicus weet dat een loopbaan in de politiek niet levenslang is, en niet meedoen in dit verhaal betekent dat je jezelf uitsluit en grootse carrière kansen aan je neus voorbij laat gaan. Want het WEF heeft een krachtige lobby waar mooie banen en posities worden uitgewisseld. De aandeelhouders van de WEF aangesloten bedrijven zien de voordelen van de innige banden met politici; het opent (inter)nationaal deuren, zet concurrentie buiten spel. Ook kunnen ze hun globale plannen over elke grens heen doorvoeren

Heel vaak zie je hoge ambtenaren en politici later ‘onverwacht’ terug in een riante positie bij één van de stakeholder bedrijven van het WEF. Ze zitten dan in de raad van bestuur of ze bekleden een positie bij een NGO, zoals de WHO, VN, IMF, de Wereldbank etc. (die ook allemaal WEF aangesloten zijn). Hoge posities zonder vaak bewijsbaar gebaseerd op ‘bewezen diensten en verleende gunsten’ tijdens de ambtelijke of politieke loopbaan. Een bewezen dienst kan zijn dat je voor een WEF aangesloten bedrijf de weg hebt vrijgemaakt voor het opzetten van business in het bewuste land waar jij als politicus actief bent geweest. Het kan bijvoorbeeld gaan om vrijstelling/uitzondering voor belemmerende nationale wetgeving waar andere (niet WEF aangesloten) bedrijven dan wél tegenaan botsen. Zo is er geen sprake meer van vrijemarktwerking, maar van een gecontroleerde en gestuurde markt, waar concurrentie via heimelijke afspraken en passeren van wetgeving buiten is geplaatst. De WEF bedrijven (lees; hun puissant rijke grootaandeelhouders) profiteren; de bevolking betaalt de prijs op vele manier en levert in.

Wie wil weten hoe het bijvoorbeeld staat met Mark Rutte (Nederlands minister-president vanaf 2012) moet zeker even bekijken hoe de globalist Klaus Schwab de prijs “Global Citizen Award 2019” uitreikt aan Mark Rutte. Klik hier om de video presentatie te bekijken. Waarom is deze prijsuitreiking buiten de gevestigde media gehouden? Waarom is hier nooit met een woord over gerept en weet niemand dit? Het antwoord is eenvoudig. Deze informatie legt belangenstructuren bloot en geeft aan dat democratie een toneelstuk is.. Beter dat de bevolking dit niet weet

Op macht georiënteerde entiteiten zitten samen met (gekochte en omgekochte) politici in een diepe belangenverstrengeling met elkaar, en betekenen zo al heel lang het failliet van het democratisch gedachtegoed.

Feitelijk vormt het World Economic Forum LLC een pact, een kartel, een samenzwering. De bevolking is haar vertegenwoordigers al heel lang kwijt. Politici dienen – collectief- al heel erg lang geen volksbelangen, maar belangen van commerciële machtsorganisaties en gaan voor eigen gewin en aanzien. Een uitzonderlijk gevaarlijke situatie

Achter het rookgordijn die nationale politieke leiders je voor houden gaan andere agenda’s en beleid schuil. De bevolking wordt hierover niet geïnformeerd.

Het World Economic Forum is een LLC (Limited Liability Corporation). Het gaat dus om een commercieel bedrijf met grote corporaties als ‘stakeholder’. Politici (o.a. Mark Rutte. Sigrid Kaag, Angela Merkel en Emanuelle Macron om er maar een paar van de velen te noemen) zijn in dit bedrijf als ‘Contributing Partner” of “Agenda Contributor” actief. Belangen verstrengeling van ongekende omvang zijn hier aan de orde. Hoe kunnen politieke leiders de belangen van hun land en bevolking dienen, wanneer zij zich laten fêteren en doelen nastreven die hier haaks op staan?

Als oprichter en Executive Chairman van het WEF maakt Klaus Schwab al ruim 50 jaar (!) plannen voor “Globalization”; alle westerse landen (inclusief Amerika) moeten in deze ideologie hun identiteit inleveren om te gaan vallen onder één globale wereldmacht. Deze wereldmacht bestaat dan uit 0,0000001 % die 99999,99% van de mensen op aarde aanstuurt en controleert. Je identiteit lever je in door alles wat kenmerkend en typerend is aan jouw land los te laten en te laten verdwijnen; nationale feesten, cultuur en geschiedenis moeten dan verdwijnen en ontkent worden.

Het WEF koppelt politici, beleidsmakers en multinationale corporaties aan elkaar om “Global Control” vorm te geven. Nationale Politici committeren zich aan de WEF plannen; want alleen dan bereik je één globale macht voor de hele westerse wereld. Klaus Schwab vindt dat dit de controle brengt die de wereld nodig heeft.
Anno 2020 zijn veel plannen van Klaus Schwab realiteit; het WEF is inmiddels uitgegroeid tot een historisch machtsorgaan, bestaande uit miljardairs (uit o.a. multinationaal bankwezen, farmacie, tech- en mediareuzen) die samen met nationale overheden aan de WEF plannen werken en elkaar diensten verlenen. In economische zin beheersen de WEF miljardairs (de “contributing partners) en de WEF stakeholders de westerse wereld al volledig. Door de innige samenwerking met politici zou je het een samenzwering moeten noemen. Het World Economic Forum spreekt echter van “samenwerking” met politici. Het is een veelgebruikte tactiek; werkelijke doelen verhullen met behulp van eufemistische verklaringen, verhalen en presentaties.

Klaus Schwab en de zijnen hebben (al vóór 2019) Covid-19 ingepland als instrument voor “The Great Reset”. Klaus Schwab’s boek “COVID-19: THE GREAT RESET” staat vol met plannen. COVID-pass is er één van; intensieve controle op jaarlijks verplichte COVID vaccinaties voor elke wereldburger. Ter info; COVID is de afkorting van Certification Of Vaccination ID.

In sommige landen (o.a. Australië) zijn al wettelijke sancties opgesteld (o.a. hogere zorgpremie, uitsluiting van kinderopvang, reizen, scholing etc.) etc. Het vervolg plan is ID2020; dit brengt bio chips & DNA-vaccinatie die ons moeten koppelen (via G5 in de blokchain) met controle op ons brein en immuniteitssysteem. Dat haakt aan op het plan; Trans Human Agenda waarin mens & technologie samensmelten.

Hooggeplaatste ambtenaren en politici waren ook in januari 2020 weer bij het jaarlijkse WEF Symposium Davos, Zwitserland. Het 2020 thema was “Globalization 4.0” met videopresentaties, lezingen én trainingssessies. Het WEF voedt het Brusselse netwerk waar politici driftig lobbyen en allemaal werken aan de WEF-agenda. In het WEF-elite kartel zitten de banen waar de politici allemaal op azen. WEF-multinationals maken deals met nationale politici en zetten deuren voor elkaar open.

Het WEF is dé spil in globale machtsvorming. Politici werken collectief (uit eigenbelang) aan de WEF-agenda. Het volk weet totaal niet wat er speelt en leeft zo al decennialang in 100% schijndemocratie. Alle WEF-miljardairs, zoals o.a. de Rockefellers, de Bilderbergers (waar Klaus Schwab er ook éen van is), George Soros en Bill Gates zitten al extreem ingeworteld in alle vitale delen van onze westerse wereld. 95% van Radio, TV, print media, medische faculteiten, opleidingsinstituten, educatieve uitgeverijen, etc zijn in bezit en van hen afhankelijk. Bill Gates (WEF agenda contributor) financiert via zijn Bill & Melinda Gates foundation (WEF partner) de WHO (ook weer een WEF partner) voor ruim 70%. De WHO heeft diepe banden met de vaccin-industrie; Bill Gates was al (vanwege zijn passie voor vaccins) investeerder in 7 vaccin bedrijven. De WHO opereert buiten toezicht van elke wet en in haar vaccinatie ‘proeftuinen’ (India & Afrika) hebben al vele duizenden mensen letsel opgelopen of zelfs de dood gevonden. Zoals in het jaar 2014, toen de WHO in Kenia duizenden vrouwen tegen ‘Tetanus’ vaccineerde. 90% kreeg miskramen en werd onvruchtbaar. Lokale artsen startten een rechtszaak tegen de WHO. Daar kwam uit dat dépopulatie het doel was waarbij Tetanus als cover-up is gebruikt.

Bill Gates is ‘contributing partner van het WorldEconomic Forum en draagt actief bij aan de WEF Agenda’s en beleid

Onder Gates krijgt de WHO in 2017 Dhr. Tedros (aangeklaagd voor genocide in Ethiopië) als nieuwe Generaal Directeur (hij wordt de ‘trekpop’ van Gates genoemd). Ook is Bill Gates oprichter van GAVI; the Vaccine Alliance (ook een WEF-stakeholder) (die van ons land 350 miljoen donatie kreeg) én ook richtte Bill Gates project ID2020 op; bedoelt om wereldburgers te voorzien van (nano) bio chips en jaarlijkse vaccinaties om zo iedereen een digital body ID te geven. Het Bill Gates project id2020 is door het WEF omarmt en onderdeel geworden van de Trans Human Agenda. Geen toeval; alle id2020 founders (o.a. Microsoft) zijn ook op hun beurt allemaal ook weer WEF-stakeholder. Op 20 maart 2020 j.l. stelt Minister Hugo de Jonge (ex-basisschool leraar zonder enige medische kennis of ervaring) Feike Sybesma (WEF-comité member) aan als ‘onafhankelijk corona gezant’ om een Covid-19 vaccin-leverancier te vinden. Feike adviseert AstraZeneca AG (WEF-partner), waar zijn Feike’s broer Hans de CEO is. Hugo bestelt direct al voor honderden miljoenen. Hoe helder wil je belangenverstrengeling in kaart hebben gebracht? Veel helderder kan je het niet krijgen toch?

Kabinetten in westerse landen werken – collectief mee aan Agenda 2030 die is opgesteld door een contractueel wordt opgelegd aan landen door het private bedrijf World Economic Forum LLC. (Limited Liability Corporation-).aan de WEF-agenda. Politieke kopstukken maken zich dus schuldig aan ernstige vorm van kiezersbedrog door belangen van vreemde mogendheden te dienen

.
Dat er geen democratie is, is een keihard gegeven. Het politieke systeem verandert in hoog tempo naar een dictatoriaal systeem waar de bevolking geen cent in te brengen heeft.
Het is van groot belang dat zoveel mensen zich gaan realiseren wat Klaus Schwab met de andere globalistische miljardairs van het (World Economic Forum) allemaal aan plannen heeft gesmeed. Politici wereldwijd zijn ingekapseld, omgekocht en gebrainwasht om de WEF doelen mogelijk te maken. Het politieke apparaat is gecompromitteerd, het volk is uitgeleverd en valt ten prooi zonder er enig besef van te hebben
De bevolking wordt in de rug aangevallen, lamgelegd, steeds meer van haar levensvreugde en vrijheden beroofd. De maatschappij wordt doelbewust stelselmatig steeds verder stukgemaakt zodat de WEF-agenda 2030 doelen door de chaos heen worden behaald.

oprechtheid, transparantie en logica in beleid is heel erg ver weg gegleden uit onze wereld. Het beleid waar we onder gebukt gaan komt niet van onze overheden af; we denken slechts dat dat zo is. Als je feiten met elkaar verbindt, kun je in dit internet tijdperk de echte beleidsmakers zien en de plannen (die louter een elitair groepje superrijken) volgen.

______________________________