World Economic Forum LLC

15 September 2020 | Auteur: Manfred, Newscloud22

Wie is Klaus Schwab?
99% van de bevolking weet niet wie hij is; in media en opleidingen wordt hij -al vanaf de oprichting van zijn World Economic Forum LLC – stelselmatig verzwegen. Deze man heeft (met zijn stakeholders) meer invloed en macht dan welke koning of keizer ooit had in onze westerse wereld. Die macht wil geen publieke aandacht en daarom is deze stelselmatig verzwegen en uit het nieuws en opleidingen wereldwijd weggehouden. Vanachter een gordijn opdrachten verstrekken aan nationale politici (en deze het uitvoerende werk laten doen) is ‘effectiever’. De taak van politici is om de World Economic Forum plannen via eufemistische (lees=misleidend) omschreven motieven op nationaal niveau door te voeren. Het doorvoeren gebeurt stapsgewijs; het mag niet teveel gaan opvallen dat het beleid de bevolking niet dient. De weerstand vanuit de bevolking moet immers laag blijven, de nationale politiek vangt eventuele weerstand af. Beleid maken doen nationale politici al heel lang niet meer. Beleidsplannen en doelen worden ‘kant en klaar’ aangeleverd door het World Economic Forum.

De nationale politiek is weliswaar voor de bevolking de hoogst zíchtbare macht, maar denken dat het ook de hoogste macht is, is precies de denkfout die het World Economic Forum en de nationale politiek je als burger graag ziet maken. En dat lukt al meer dan 50 jaar prima. Onder het idee “democratie” worden er zo al heel lang wetten en regels doorgedrukt die op geen enkele manier democratisch tot stand kwamen

Politici bewonderen Klaus Schwab, ze zijn onder de indruk van zijn invloed. Ze komen graag in Davos Zwitserland waar elk jaar in februari het groots opgezette World Economic Forum symposium plaatsvind. Politici laven zich aan de sfeer die er heerst. Alle miljardairs en de globale corporaties (stakeholders van het World Economic Forum LLC) zijn aanwezig en zelfs de paus word elk jaar uitgenodigd. Het is groots en meeslepend. Hier wil je als politicus bij zijn; je voelt je vereert als je (weer) bent uitgenodigd. Geregeld komen er bekende artiesten (zeer goed betaald) optreden, zoals onder meer Lady Gaga en Rihanna. Maar ook acteurs als Leonardo di Caprio worden (betaald) uitgenodigd om een mooie toespraak te geven. Deze mensen helpen in de overtuiging dat het WEF “the place to be” en dat dit de spil van de wereld is. De wereld draait om hen heen. Als politicus niet meedoen betekent dat je jezelf uitsluit van mogelijke grootse carrière kansen. Er is een krachtige lobby waarbij mooie banen en posities worden besproken. De grote bedrijven of organisaties die bij het WEF als partner zijn ingelijfd als stakeholder halen graag politici binnen. Dat opent deuren op nationaal niveau. Zo doe je makkelijk zaken en zet concurrentie buiten spel. Elke politicus weet dat de loopbaan in de politiek nooit heel erg lang is. Heel vaak zie je mensen uit de politieke arena later ‘onverwacht’ terug in een riante positie bij een groot bedrijf of organisatie. En bijna altijd gaat het dan om instellingen bedrijven die ook WEF stakeholder zijn. Allemaal niet toevallig natuurlijk. Een post die je als politicus hebt ‘verdiend’ voor ‘bewezen diensten en verleende gunsten’ gedurende je politieke loopbaan. Een bewezen dienst kan zijn dat je een WEF stakeholder (een multinational dus) vergunning hebt verleend om in je land iets te mogen doen. Het kan ook gaan om vrijstelling/uitzondering voor belemmerende nationale wetgeving waar andere (niet WEF aangesloten) bedrijven tegenaan botsen. Zo kunnen de WEF bedrijven allemaal de wereld veroveren. Als de nationale politiek een multinational voordelen geeft die hun concurrenten niet krijgen is er geen sprake meer van vrijemarktwerking, maar van een centraal gestuurde gecontroleerde marktwerking. Slechts de grote spelers profiteren en de bevolking betaald hier de prijs voor

Het lot van de mensheid in handen van grote winstbeluste bedrijven die samen met politici in een diepe belangenverstrengeling met elkaar zitten is de absolute doodsteek voor elk democratisch beginsel of bestel. Feitelijk is het World Economic Forum LLC een pact, een kartel, een samenzwering. De bevolking is haar vertegenwoordiging/belangenbehartiger al heel lang kwijt omdat politici in – ruil voor meer persoonlijke macht, aanzien en geld – de belangen van het volk op een zijspoor hebben gezet. Politici dienen -collectief- andere belangen en dat is een gevaarlijke situatie

Achter het fabeltjes rookgordijn van nationale politieke leiders (die de bevolking dus onterecht ziet als hoogste macht) gaan agenda’s en beleid schuil, die uitsluitend het belang van de beleidsmakers zelf dienen. De onzichtbare macht achter de politiek heeft een naam. Ze zijn eigenlijk redelijk zichtbaar en manifesteren zich – zij het vooral en alleen – richting politici. Iedereen die aan de zijkant onderzoek doet en meekijkt ziet precies wat er gebeurt en stapt snel uit het ‘democratische waanbeeld’

Klaus Schwab richtte in 1970 het World Economic Forum LLC (afgekort WEF) op. Het lijkt een organisatie die vanuit internationale politiek is opgericht of van daaruit is ontstaan maar dat is schijn. Het WEF is een commercieel bedrijf waarin grote bedrijven als “stakeholder” deelnemen en waar veel globalistische miljardairs als ‘contributing partner” actief zijn.
Als Executive Chairman van het WEF maakt Klaus Schwab al ruim 50 jaar (!) plannen voor “Globalization”; Globalization houdt in dat alle westerse landen ( jawel ook Amerika) hun identiteit moeten inleveren en op moeten gaan in één globale wereldmacht. Het WEF koppelt politici, beleidsmakers en multinationale bedrijven aan elkaar om “Global Control” vorm te geven. Nationale Politici committeren zich aan de WEF plannen. Alleen dan bereik je één globale macht voor de hele westerse wereld. Klaus Schwab vindt dat dit de controle brengt die de wereld nodig heeft.
Anno 2020 zijn veel plannen van Klaus Schwab realiteit; het WEF is inmiddels uitgegroeid tot een historisch machtsorgaan, bestaande uit miljardairs (uit o.a. multinationaal bankwezen, farmacie, tech- en mediareuzen) die samen met nationale overheden aan de WEF plannen werken en elkaar diensten verlenen. In economische zin beheersen de WEF miljardairs (de “contributing partners) en de WEF aangesloten internationale bedrijven (de stakeholders) de westerse wereld al volledig. Door de innige belangen verstrengeling en de innige samenwerking met politici zou je het een samenzwering moeten noemen. Het World Economic Forum spreekt van “samenwerking” met politic. Het is een veelgebruikte tactiek; werkelijke doelen verhullen met behulp van eufemistische verklaringen, verhaaltjes en presentaties

Zo’n concentratie van ongekende macht was er nooit eerder in de wereldgeschiedenis. Klaus Schwab heeft (al vóór 2019) Covid-19 ingepland als instrument voor “The Great Reset”. Zijn boek “Covid-19: The Great Reset” staat vol met plannen. Ook COVID-pass moet ingevoerd worden; Via bloedscan komt intensieve controle op jaarlijks verplichte vaccinaties voor elke wereldburger.
In sommige landen (o.a. Australië) zijn al wettelijke sancties opgesteld (o.a. hogere zorgpremie, uitsluiting van kinderopvang, reizen, scholing etc.) etc. Het vervolg plan is ID2020; dit brengt bio chips & DNA-vaccinatie die ons moeten koppelen (via G5 in de blokchain) met controle op het brein en immuniteit. Dat haakt aan op het plan; Trans Human Agenda waarin mens & technologie samensmelten. Presidenten, ministers, hoge ambtenaren (inclusief Kabinet Rutte) waren ook in januari 2020 weer bij het jaarlijkse WEF Symposium Davos, Zwitserland. Het 2020 thema was “Globalization 4.0” met videopresentaties, lezingen én trainingssessies. Het WEF voedt het Brusselse netwerk waar politici driftig lobbyen en allemaal werken aan de WEF-agenda. In het WEF-elite kartel zitten de banen waar de politici allemaal op azen. WEF-multinationals maken deals met nationale politici en zetten deuren voor elkaar open.

Het WEF is dé spil in globale machtsvorming. Politici werken collectief (uit eigenbelang) aan de WEF-agenda. Het volk weet totaal niet wat er speelt en leeft zo al decennialang in 100% schijndemocratie. Alle WEF-miljardairs, zoals o.a. de Rockefellers, de Bilderbergers (waar Klaus Schwab er ook éen van is), George Soros en Bill Gates zitten al extreem ingeworteld in alle vitale delen van onze westerse wereld. 95% van Radio, TV, print media, medische faculteiten, opleidingsinstituten, educatieve uitgeverijen, etc zijn in bezit en van hen afhankelijk. Bill Gates (WEF agenda contributor) financiert via zijn Bill & Melinda Gates foundation (WEF partner) de WHO (ook weer een WEF partner) voor ruim 70%! De WHO heeft diepe banden met de vaccin-industrie; Bill Gates was al (vanwege zijn passie voor vaccins) investeerder in 7 vaccin bedrijven. De WHO opereert buiten toezicht van elke wet en in haar vaccinatie ‘proeftuinen’ (India & Afrika) hebben al vele duizenden mensen letsel opgelopen of zelfs de dood gevonden. Zoals in het jaar 2014, toen de WHO in Kenia duizenden vrouwen tegen ‘Tetanus’ vaccineerde. 90% kreeg miskramen en werd onvruchtbaar. Lokale artsen startten een rechtszaak tegen de WHO. Daar kwam uit dat dépopulatie het doel was waarbij Tetanus als cover-up is gebruikt.

Bill Gates is ‘contributing partner van het WorldEconomic Forum en draagt actief bij aan de WEF Agenda’s en beleid

Onder Gates krijgt de WHO in 2017 Dhr. Tedros (aangeklaagd voor genocide in Ethiopië) als nieuwe Generaal Directeur (hij wordt de ‘trekpop’ van Gates genoemd). Ook is Bill Gates oprichter van GAVI; the Vaccine Alliance (ook een WEF-stakeholder) (die van ons land 350 miljoen donatie kreeg) én ook richtte Bill Gates project ID2020 op; bedoelt om wereldburgers te voorzien van (nano) bio chips en jaarlijkse vaccinaties om zo iedereen een digital body ID te geven. Het Bill Gates project id2020 is door het WEF omarmt en onderdeel geworden van de Trans Human Agenda. Geen toeval; alle id2020 founders (o.a. Microsoft) zijn ook op hun beurt allemaal ook weer WEF-stakeholder. Op 20 maart 2020 j.l. stelt Minister Hugo de Jonge (ex-basisschool leraar zonder enige medische kennis of ervaring) Feike Sybesma (WEF-comité member) aan als ‘onafhankelijk corona gezant’ om een Covid-19 vaccin-leverancier te vinden. Feike adviseert AstraZeneca AG (WEF-partner), waar zijn Feike’s broer Hans de CEO is. Hugo bestelt direct al voor honderden miljoenen. Hoe helder wil je belangenverstrengeling in kaart hebben gebracht? Veel helderder kan je het niet krijgen toch?

Kabinetten in westerse landen werken (samen met WEF-multinationals) collectief aan de WEF-agenda en maken zich schuldig aan ernstige vorm van kiezersbedrog.
Dat er geen democratie is, is een keihard gegeven. Het politiek systeem verandert in hoog tempo naar een dictatoriaal systeem waar de bevolking geen cent meer in te brengen heeft.
Het is van groot belang dat zoveel mensen zich gaan realiseren wat Klaus Schwab met de andere globalistische miljardairs van het (World Economic Forum) allemaal aan plannen heeft gesmeed. Plannen die zonder medeweten van, en over de ruggen van de bevolking heen wil laten doordrukken door nationale politieke leiders. Politici wereldwijd zijn ingekapseld, omgekocht en gebrainwasht om de WEF doelen mogelijk te maken. Het politieke apparaat is gecompromitteerd, het volk is uitgeleverd en valt ten prooi zonder enige vorm van bescherming

De focus bij burgers moet al lang niet meer liggen op Corona en hoe gevaarlijk het wel of niet is. Covid vormt op zich namelijk geen serieuze bedreiging. Dit onophoudelijk bediscussiëren en in angst blijven, is de afleiding die de globalistische miljardairs graag willen. Angst is een middel. Hugo de Jonge en Mark Rutte doen heel hard hun best om onze focus op Corona houden; elke 2 weken een Corona persconferentie. Het is een toneelstuk waar uitsluitend leugens worden verteld (dit gebeurt overigens andere landen ook). De kritische vragen van de “pers” blijven uit. Alle vragen worden vooraf bepaald en moeten het beleid niet aanvallen. De media (voor 95% in handen van de globalistische WEF miljardairs) doet een stevige duit in de zak door elke dag de angst op te zwepen, elk tegengeluid de kop in te drukken, criticasters te ridiculiseren en te demoniseren alsof het gaat om staatsgevaarlijke gekken gaat die slechts onrust willen stoken

Ondertussen word de bevolking in de rug aangevallen, lamgelegd, steeds meer van haar levensvreugde en vrijheden beroofd en wordt de maatschappij stukgemaakt zodat de WEF agenda 2030 in de chaos kan worden doorgedrukt en uitgevoerd. Deze hogere machten zetten – zonder scrupules – ongebreideld leugens, misleiding en beleid onder valse voorwendselen in met rampzalige gevolgen voor de bevolking

De eerlijkheid, transparantie en begrijpelijkheid is heel erg ver weg gegleden uit onze wereld. Het beleid waar we onder gebukt gaan komt niet van onze overheden af; we denken slechts dat dat zo is. Als je feiten met elkaar verbindt kun je in dit internet tijdperk de echte beleidsmakers zien en hun plannen volgen. Een massale wake up kan een stop zetten op de oneerlijkheid en corruptie waar de hogere machten in onze wereld zich van bedienen om ons te misleiden. Als iedereen weet waar het kwaad zijn oorsprong heeft gaat er geen energie verloren met de afleidingsmanoeuvres zoals Covid-19, Covid-21 of welk ander georkestreerd plan

______________________________