Corona Zwendel

De PCR vormt de basis van wereldwijde medische fraude, zwendel en misleiding van de bevolking. Kary Mullis, de uitvinder van de PCR heeft in interviews vaak verklaard dat deze niet geschikt is om te meten of iemand ziek is, besmettelijk is of een (al dan niet levend) virus bij zich heeft. Ondanks dat wordt PCR vanaf maart 2020 structureel ingezet om ‘besmettingen’ aan te tonen.

Het gebruik van de PCR test om een besmettelijk virus aan te tonen, is vergelijkbaar met inzoomen op een flatgebouw, op zoek naar betonrot en zo sterk vergroten dat je tot onder moleculair niveau aankomt (op zoek naar een partikel dat je aanmerkt als mogelijke oorzaak van betonrot) en niet in ogenschouw neemt dat hetzelfde partikel ook in gezond beton, staal, hout, plastic en zelfs fruit, groente of water te vinden is. Geen enkel partikel op dat sterk ingezoomde niveau kan iets zeggen over de specifieke conditie van het beton in de flat. Of wat de algehele staat van de flat überhaupt is.

De PCR testen worden wereldwijd ingezet met een krankzinnig hoge cycle van 35 en zelfs 45 (terwijl Kary Mulis zelf zegt dat 25 echt maximaal is). Zo vind je in alles wel een partikel dat ook in COVID-19 te vinden is. Om op deze manier besmettingen gaan zoeken, registreren en er beleid op gaan maken is bespottelijk. Tenzij…..

Tenzij je slechts nanopartikels wilt (!) vinden die in elk virus (of in schimmels, bacteriën, water, vruchten en groente etc.) ook allemaal te vinden zijn. De gevonden nanopartikels label je aan Covid-19 en je noemt de persoon in kwestie een besmette persoon. Je hoogt zo kunstmatig de besmettingen op en gebruikt dit om angst te verkopen en het volk te masseren voor blijvende of meer ‘broodnodige’ controle maatregelen onder de valse vlag “dit gaat om de volksgezondheid”. Het overgrote deel van de bevolking leeft in angst voor Covid-19 en accepteert zo zonder weerstand alle vrijheidsbeperkende (en zelfs grondrecht) schendende maatregelen

DR. KARY MULLIS;

“With PCR you can find almost anything in anybody. Whatever you find, PCR can’t tell you whether A person is sick, contagious or anything like that”

Kary Mullis zou de PCR-methodiek zoals die nu wereldwijd de standaard is bij metingen op het Corona virus, zeker niet hebben goedgekeurd. Kary spreekt zich helder uit in de ondergaande video
Kary Mullis heeft al decennia lang kritiek op het medische systeem, en alle adviseurs, artsen en medewerkers die door de overheid zijn aangesteld en al heel lang hun stempel drukken op het gezondheidsbeleid. Zo beschuldigt hij o.a. Dr Fauci (de Amerikaanse tegenhanger van Jaap van Dissel) en alle door de staat aangestelde artsen en adviseurs van fraude, misbruik van macht en misleiding: “ze zijn er niet bezig om de gezondheid van de bevolking te verbeteren, het is juist andersom”.
Zijn kritiek op het inzetten van zijn PCR test om de besmettingen aan op te hangen zou ongewenst zijn. Het zou de PCR buiten gebruik kunnen stellen en dat zou tot een einde van de ‘besmettingen’ kunnen leiden. Want dat is belangrijk; voortdurend ‘besmettingen’ meten op basis waarvan het ‘legitiem’ is om voortdurende vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen en vaccinaties als ‘de enige uitweg uit de “pandemie”‘ aan de bevolking te forceren. In 2019, net voor de “uitbraak” van Covid-19, is Kary Mullis op een vreemde manier om het leven gekomen. Toeval?

Mensen die zich in deze tijd uitsluitend laten informeren door de mainstream media en politici denken dat Covid-19 – of de ‘nieuwe mutaties’ uit Engeland, Afrika of wat dan ook- uitzonderlijk gevaarlijk is, zijn bewust op het verkeerde been gezet. Op wereldmacht beluste globalistische miljardairs uit het World Economic Forum bedienen zich in dit wereldwijde Corona schandaal van angst-technieken om het volk te laten aansluiten bij hun (voor het publiek stelselmatig verzwegen) agenda. Een agenda die ingrijpend ingaat tégen de belangen van de bevolking

Dr. Reiner Fuellmich; “Corona is the Biggest Crime Against Humanity Ever Committed”

Dr. Reiner Fuellmich is een internationaal opererende advocaat; onder meer actief geweest in grote internationale rechtszaken tegen Deutsche Bank, BMW, Kuhne & Nagel. Dr. Fuellmich voert – samen met andere rechtskundigen, juristen en medisch specialisten – een internationale ‘class action’ lawsuit tegen de verantwoordelijken achter de ‘internationale Corona pandemie” die hij benoemt als “Biggest crimes against humanity ever commited”. Een harde bewering die hij met feiten kan onderbouwen. Vele specialisten, artsen en andere deskundigen die in de Main Stream Media geen gehoor krijgen en worden gecensureerd en verwijderd van social media platforms heben zich aangesloten bij dit advocaten team

July 2020: Dr Reiner Fuellmich: Biggest Crime Against Humanity Ever Committed

Peter Grootswagers uit Tilburg belt het RIVM Corona nummer

Op 25 maart 2020 opent het RIVM een Corona hulplijn. Op 29 september ’20 belt Peter Grootswagers uit Tilburg dat nummer en doet zich voor als een ‘bange burger’. Peter neemt het gesprek op (zie onder in de pagina). De RIVM-medewerker (die een – hem sierende – menselijke indruk maakt en geen belangen voelt bij het achterhouden van waarheid) stelt Peter gerust met feiten en werkwijzen uit de praktijk die als schokkend mogen worden gezien

Peter plaatst het gesprek op social media waar dit in 2 dagen tijd ruim 800.000 wordt gedeeld. Maar dat gesprek mag kennelijk niet kloppen en wordt ‘ontkracht’. Op 2 oktober ’20 betitelt de Volkskrant het gesprek als ‘onwaarschijnlijk’ en het RIVM zegt vervolgens dat het gesprek niet echt is. Ook ene Harry Hol (een figuur die zonder onderbouwing mensen schoffeert, en vermoedelijk betaald wordt vanuit het RIVM, zoals dat vaker gebeurt om de publieke opinie te ‘sturen’) probeert Peter in een YouTube-video in diskrediet te brengen

Het gesprek met de RIVM Corona hulplijn medewerker (en het bel bewijs) vind je hier: