Corona Zwendel

Mensen die zich in deze tijd uitsluitend laten informeren door de mainstream media en politici denken dat Covid-19 een uitzonderlijk gevaarlijk virus is. Op wereldmacht beluste globalistische miljardairs uit het World Economic Forum bedienen zich in dit wereldwijde Corona schandaal – geholpen door politici en mainstream-media – van angst-technieken om het volk te laten aansluiten bij hun (voor het publiek stelselmatig verzwegen) agenda. Een agenda die ingrijpend ingaat tégen de belangen van de bevolking

Dr. Reiner Fuellmich; “Corona is probably the Biggest Crime Against Humanity Ever Committed”

Dr. Reiner Fuellmich is een internationaal opererende advocaat; onder meer actief in internationale rechtszaken tegen Deutsche Bank, BMW, Kuhne & Nagel. Dr. Fuellmich voert – samen met andere rechtskundigen, juristen en medisch specialisten – een internationale ‘class action’ lawsuit tegen de verantwoordelijken achter de ‘internationale Corona Zwendel’ zaak:

July 2020: Dr Reiner Fuellmich: Biggest Crime Against Humanity Ever Committed

Peter Grootswagers uit Tilburg belt het RIVM Corona nummer

Op 25 maart 2020 opent het RIVM een Corona hulplijn. Op 29 september ’20 belt Peter Grootswagers uit Tilburg dat nummer en doet zich voor als een ‘bange burger’. Peter neemt het gesprek op (zie onder in de pagina). De RIVM-medewerker (die een – hem sierende – menselijke indruk maakt en geen belangen voelt bij het achterhouden van waarheid) stelt Peter gerust met feiten en werkwijzen uit de praktijk die als schokkend mogen worden gezien

Peter plaatst het gesprek op social media waar dit in 2 dagen tijd ruim 800.000 wordt gedeeld. Maar dat gesprek mag kennelijk niet kloppen en wordt ‘ontkracht’. Op 2 oktober ’20 betitelt de Volkskrant het gesprek als ‘onwaarschijnlijk’ en het RIVM zegt vervolgens dat het gesprek niet echt is. Ook ene Harry Hol (een figuur die zonder onderbouwing mensen schoffeert, en vermoedelijk betaald wordt vanuit het RIVM, zoals dat vaker gebeurt om de publieke opinie te ‘sturen’) probeert Peter in een YouTube-video in diskrediet te brengen

Het gesprek met de RIVM Corona hulplijn medewerker (en het bel bewijs) vind je hier: