NewsCloud22

NewsCloud22 heeft als doel het presenteren van (integere, onafhankelijke, niet-commerciële) nieuws-, kanalen en bronnen. Kanalen die het als doel zien om eerlijk en open informatie te brengen. NewsCloud22 verzamelt relevante kanalen op haar platform, en verwijzingen naar zoveel mogelijk oorspronkelijke onafhankelijke bronnen die censuur vrij en onafhankelijk zijn

De main-streammedia kanalen (NOS, NPO, de bekende dagbladen en tijdschriften) zijn al zo oud als de weg naar Kralingen en zijn ingesleten in onze perceptie als volkomen betrouwbaar en onafhankelijk. Maar dat zijn ze helaas niet. Ongetwijfeld ooit onafhankelijk en goedbedoeld begonnen, maar door overnames van grote globalistische bedrijven is er geen sprake meer van een zuiver kanaal. Het doel is niet meer het brengen van nieuws, maar het dienen van commerciële en/of politieke belangen. Heel bewust worden belangrijke feiten & informatie achtergehouden en wordt de werkelijkheid verdraaid en vertekend, waarmee een onjuist wereldbeeld wordt voorgespiegeld. Jou op de hoogte brengen van wat er zich echt afspeelt is niet waar ze voor staan en mee bezig zijn is niet in hun belang. Het sturen en vormen van je perceptie is een techniek die in de geschiedenis heel vaak is toegepast en massamedia zijn daarvoor zeer geschikt. Beleidsagenda’s van de eigenaren zijn de dieperliggende doelen; de bevolking moet worden gemasseerd tussen de oren om dat mogelijk te maken.. Het overgrote deel van de bevolking zich een perceptie (mening) die niet gebaseerd is op feiten en waarheden en leeft zo in de illusie te weten wat er aan de hand is.

Je uitsluitend laten informeren door mainstream-media is makkelijk en efficiënt. Tijdens de autorit hoor je de (NPO) Radio nieuwsdiensten voorbijkomen en/of ’s avonds kijk je vanaf de bank het journaal nog even, of je leest één van de dagbladen en tijdschriften (die je – te pas en te onpas – op elke hoek van de straat onder je neus worden gedrukt). Je leeft zo volle overtuiging; ik ben op de hoogte van alle belangrijke feiten en weet wat er gebeurt in de wereld. Naar schatting 95% van de bevolking wordt zo (al decennialang) feitelijk gehersenspoeld en op het verkeerde been gezet. Met de weersvoorspellingen wordt natuurlijk niet – of heel weinig – gesjoemeld, maar gaat het over echt belangrijke informatie en feiten waar andere belangen achter zitten dan burgerbelangen (belangen van de bevolking) dan wordt je stelselmatig niet of onjuist geïnformeerd of vaak zelfs totaal misleidt