De missie van NewsCloud22

NewsCloud22 heeft als hoofdmissie het presenteren van (integere, onafhankelijke, niet commerciële) nieuws-, kanalen en bronnen. Kanalen die het als doel zien om eerlijk en open informatie te geven. NewsCloud22 verzamelt zoveel mogelijke relevante kanalen op haar platform, en verwijzingen naar zoveel mogelijk oorspronkelijke onafhankelijke bronnen zonder censuur

De main-streammedia kanalen (NOS, NPO, de bekende dagbladen en tijdschriften) zijn al zo oud als de weg naar Kralingen, maar onafhankelijk, objectief en integer zijn ze niet. Misschien zijn ze ooit zo beginnen, maar door de overnames van grote globalistische bedrijven is het doel niet langer het brengen van nieuws, maar het dienen van commerciële en of politieke belangen. Heel bewust worden belangrijke feiten & informatie achtergehouden en worden werkelijkheid verdraaid en vertekend, waarmee je een onjuist wereld beeld krijgt. De informatie die ze brengen is in de meeste gevallen bedoeld om jouw perceptie te vormen en te beïnvloeden. Jou op de hoogte brengen van wat er zich echt afspeelt is niet waar ze voor staan en mee bezig zijn. En zo vormt het overgrote deel van de bevolking zich een perceptie (mening) die niet gebaseerd is op feiten en waarheden en leeft in een (valse) illusie te weten wat er aan de hand is.

Je uitsluitend laten informeren door mainstream-media is makkelijk en efficiënt. Tijdens de autorit hoor je de (NPO) Radio nieuwsdiensten voorbijkomen en/of ’s avonds kijk je vanaf de bank het journaal nog even, of je leest één van de dagbladen en tijdschriften (die je – te pas en te onpas – op elke hoek van de straat onder je neus worden gedrukt). Je leeft zo in de overtuiging; ik ben op de hoogte van alle belangrijke feiten en weet wat er gebeurt in de wereld. Toch klopt deze overtuiging niet omdat je stelselmatig wordt blootgesteld aan een ernstige vorm van sturing en misleiding. Zo’n (naar schatting) 95% van de bevolking wordt zo (al decennialang) gehersenspoeld en op het verkeerde been gezet. Met de weersvoorspellingen wordt natuurlijk niet – of heel weinig – gesjoemeld, maar gaat het over echt belangrijke informatie en feiten waar andere belangen achter zitten dan die jouw burgerbelangen en belangen van de bevolking dan wordt je stelselmatig niet of onjuist geïnformeerd of vaak zelfs totaal misleidt