Gezond Verstand

Gezond Verstand is een onafhankelijk blad, opgericht in augustus 2020, en verschijnt elke twee weken in een oplage van 100.000 exemplaren. Gezond Verstand is een blad voor iedereen die objectief en waarheidsgetrouw geïnformeerd wil worden over wat er gebeurt in de wereld. Een blad met serieuze, kwalitatief hoogstaande journalistiek voor iedereen die feiten wil leren kennen en logische verbanden wil leggen tussen alles wat er zich in de wereld op maatschappelijk vlak afspeelt

Gezond Verstand creëert een platform voor kennisvergaring.

(Hoofdredacteur is Karel van Wolferen, emeritus-hoogleraar Universiteit van Amsterdam en oud-correspondent NRC. Karel hoeft geen betoog; hij is op veel verschillende kanalen al vele malen geïnterviewd over een veelheid van onderwerpen. Karel is een integere man met een uitstekende stata van dienst. Hij is scherp van geest en volgt de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen – waar feitelijk iedereen (bewust of onbewust) mee te maken heeft of krijgt – op de voet

gezondverstand.eu