Viruswaarheid

Viruswaarheid is een professioneel platform dat inmiddels tot de grootste van Nederland behoort waar het gaat om kritisch zijn over het kabinet en haar Corona beleid. Viruswaarheid brengt veel informatie en feiten gebaseerd op studies en onderzoeken uit binnen en buitenland. In een interview bij Café Weltschmerz op 29 mei betoogt Willem Engel – oprichter van Viruswaarheid die een studie deed in bio-farmacie – dat het RIVM er naast zit en we moeten ophouden met het non-effectieve 1.5 meter beleid.. Dat gesprek is inmiddels ruim ruim 280..000 keer bekeken. Maurice de Hond benoemde dit interview op Twitter en op zijn eigen site ‘by far het beste interview dat hij over COVID-19 had gezien’

Willem Engel wordt door massamedia nogal eens denigrerend neergezet als ‘een dansleraar die aandacht zoekt’ en als ‘sekteleider. Hij is zelfs door Algemeen Dagblad -en enkele andere kranten- gedemoniseerd. Dat is uitermate respectloos, ongefundeerd en ongepast; de massamedia journalistiek doet aan ‘framing’, gedraagt zich opruiend en gebruikt onbeschofte taal. Waar ze Willem Engel en Viruswaarheid van betichten, daar zijn ze zelf schuldig aan. Van Willem kun je misschien zijn haar te lang vinden of zijn kleding te casual en/of niet je eigen smaak, maar daar zou het niet om mogen gaan. Wie luistert naar wat Willem Engel en de vele andere mensen van Viruswaarheid te zeggen hebben en als informatie naar buiten brengen kan maar één conclusie trekken; zij zijn professioneel, terzake kundig, correct en vriendelijk naar ieder medemens. Als het gaat over het onderwerp infectieziekten en virologische zaken hebben ze veel kennis in huis want er zijn heel veel artsen die zich bij Viruswaarheid hebben gevoegd en de organisatie van ‘inside information’ en kennis voorzien. Je kunt ze niet betrappen op het uitkramen van onzinnigheden. Alles wat Viruswaarheid aan informatie voor het voetlicht brengt is gebaseerd op deugdelijk onderzoek, feiten en volgens de laatste inzichten. Inmiddels heeft Viruswaarheid (waarschijnlijk van vermogende sympathisanten) een laboratorium ter beschikking gekregen waar ze hun eigen onderzoeken kunnen doen (dit ter staving en controle op de gegevens en uitkomsten van het RIVM (die het niet zo nauw nemen met hun producties)

Viruswaarheid heeft al diverse rechtszaken aangespannen tegen de overheid en overheidsinstanties. De Viruswaarheid advocaat Jeroen Pols is hierin de spil die steeds de pleidooien vormgeeft. Viruswaarheid lijkt maar geen rechtszaken te mogen winnen. Wie de zittingen volgt ziet dat de pleidooien structureel ijzersterke argumenten bevatten, maar rechters vegen alles van tafel met vage omschrijvingen en zonder logische onderbouwingen. Je kunt alleen al uit deze cases afleiden dat het rechtsstelsel in Nederland niet op zuivere leest is geschoeid.

viruswaarheid.nl