World Doctors Alliance

Auserparlementarischer Corona Untersuchungsausschuss

Deze internationale alliantie is aan de wereld gepresenteerd op 10 oktober 2020 in Berlijn. Dit buitenparlementair onderzoekstribunaal is een uniek initiatief in de strijd tegen de corrupte machten achter het corona beleid. Deze alliantie moet een internationale vuist maken tegen de verantwoordelijken voor het corona beleid. Lockdowns, social distancing, maskers, en andere maatregelen en sociale inperkingen hebben in brede zin een blijvende schade tot in alle hoeken van de samenleving al aangebracht en deze doen de schade die door covid-19 zelf is geleden verbleken. De bestrijding van Covid-19 wordt met dermate grof geschut opgelegd en is dermate disproportioneel dat er geen logica meer in te ontdekken is. Agenda’s van globalistische miljardairs (online inzichtelijk via onder meer de site van het World Economic Forum waar zij allemaal als partner aan verbonden zijn) blijven als enige logische verklaring over. En die agenda’s staan haaks op de belangen van de bevolking. De medeplichtigen in dit verhaal zijn (inter)nationale regeringsleiders, politici, wetenschappers en artsen die zich – geholpen door het internationale, gecorrumpeerde propagandistische mainstream media apparaat – schuldig maken aan stelselmatig voorliegen van de bevolking, vervalsen van data en meer

ACU2020.org

worlddoctorsalliance.com

10 October 2020, Berlin: World Doctors Alliance, Presentation to the world
10 October 2020, Berlin: World Doctors Alliance, Hearing 1
10 October 2020, Berlin: World Doctors Alliance, Hearing 2
https://www.youtube.com/watch?v=Peat4sIb0EY
10 October 2020, Berlin: World Doctors Alliance, Hearing 2